Результативність впровадження програми

Результати опитування батьків  
в ході реалізації  програми
 родинного клубу «Сімейне коло»  
  в практику роботи ДНЗ.

Таблиця 1. Які питання виховання залишаються для Вас менш вивченими?
Питання
Початок реалізації програми
Кінець роботи за програмою
Взаємини між дітьми
50
5
Взаємини між дітьми і батьками
30
10
Організація здорового способу життя дитини
10
30
Прилучення до культурних цінностей
10
40
Інші (назвіть)
0
5

Таблиця 2. Чи читаєте Ви психолого-педагогічну літературу, присвячену проблемам виховання та розвитку дошкільників?
Читаю регулярно
15
40
Читаю іноді
30
50
Не читаю
55
10

Таблиця 3. Чи Ви знайомитись ви з новинками психолого-педагогічних технологій в Інтернет –мережі, газетах, журналах?
Так, регулярно
15
30
Іноді
30
40
Ні
55
30

Таблиця 4. В яких формах Ви хотіли б отримувати у дитячому садку інформацію про вихованні своїх дітей?
На батьківських зборах
20
45
В інтерактивній формі (відеопрезентації, тренінги)
30
70
В індивідуальних бесідах з фахівцями
50
65
На інтегрованих заняттях, в ігровій формі
42
80
Інші (назвіть)
0
0
  
Таблиця 5. Чи бажаєте Ви брати участь в роботі з дітьми Вашої групи?
Так
20
90
Ні
80
10

Комментариев нет:

Отправить комментарий