VIІI Міська виставка педагогічних технологій

 
номінація «Компетентнісна освіта: виховання та розвиток», секція «Психологічний супровід»
Тема «Особливості психолого-педагогічного супроводу та психологічної підтримки дитини в ситуації розлучення батьків»
 

Провідна педагогічна ідея досвіду.


Діти, навіть зовсім маленькі, прекрасно відчувають, наскільки емоційно сприятлива навколишня атмосфера. Розлучення батьків є фактором ризику, що найчастіше ускладнює особистісний та емоційний розвиток дитини. Своєчасна та комплексна психолого-педагогічна підтримка сприятиме повноцінному та гармонійному розвитку дитини, допоможе розлученим батькам побудувати відносини між собою так, аби не нашкодити дітям.
 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. 

 Сучасна сім’я переживає непрості часи. За статистикою у 2016 році в Українi до 62% шлюбiв розпалося в умовах погiршення економiчного та матеріального становища. Невизначеність майбутнього, перебування чоловіка в зоні АТО, заробітки за кордоном одного з подружжя, вимушене переселення - нерiдко ускладнює взаємини в родині. Однi шлюбнi пари можуть разом пережити такi перiоди, iншi - нi. 

Дитина завжди відчуває на собі вплив змін, що відбуваються в сім'ї. Умови життя, виховання дитини відбиваються на особливостях її особистісного розвитку, емоційному самопочутті, самооцінці, відношенні до інших людей, вмінні протистояти життєвим труднощам. Розлучення батьків, незалежно від віку дитини та усвідомлення нею того, що насправді відбувається, завжди психотравмуюча подія, що зумовлює динаміку негативних явищ: напружену психологічну атмосферу в сім’ї внаслідок дестабілізації емоційних стосунків між подружжям та дисгармонійні батьківсько-дитячі взаємини після розлучення. У розлучених родинах порушуються головні умови повноцінного розвитку дитини: захист, любов, турбота про близьких, доброзичливість. Ці чинники, впливають на збільшення кількості ді­тей із різними порушеннями в емоційно-особистісній сфері, міжособистісних стосунках. Проблеми дітей в ситуації розлучення батьків не можуть бути ефективно вирішені лише зусиллями батьків. Сьогодні існує нагальна проблема своєчасної діагностичної та психокорекційної допомоги дітям дошкільного віку, батьки яких розлучилися або перебувають у стані стійкого конфлікту. Саме досвід перших стосунків дитини в сім'ї є фундаментом для подаль­шого розвитку особистості, багато в чому визначає особливості самосвідомості людини, її ставлення до світу, поведінку та самопочуття.
 

Науково-теоретична база досвіду.  

Методологічною і теоретичною основою досвіду є положення філософії, психології та педагогіки про вплив соціального середовища на розвиток особистості, загальнопсихологічна теорія діяльності (П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн. Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк,); наукові положення про сім’ю як інститут формування та становлення особистості дитини (І.Д.Бех, Е.Еріксон, О.М.Кікінежді, В.Сатір); висновки психологічних досліджень, які охоплюють проблеми дестабілізованих подружніх стосунків, емоційних переживань дітей після розлучення батьків (К.Аронс, Дж.Валлерштейн, Г.Фігдор); результати досвіду роботи з психотравматичними переживаннями дитини (П.Гоулд, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва, Х.Кедьюсон, Дж.Остер, Г.Хоментаускас, Ч.Шефер)
 

Стисла анотація досвіду.


В досвіді висвітлено принципи діяльності психолога щодо особливостей психологічного супроводу дітей в сім ях розлучених батьків, визначено шляхи вдосконалення консультативної роботи з батьками. Розроблено:

- тренінг для практичних психологів та соціальних педагогів «Сучасні практики і технології надання соціально-психологічної допомоги родині та дітям в ситуації розлучення»;

- методичні рекомендації для використання практичними психологами та соціальними педагогами у закладах освіти щодо надання психологічної допомоги дітям;

- практичні рекомендації для батьків та педагогів, спрямовані на підвищення компетентності найближчого соціального оточення (батьків) з метою зменшення негативного впливу розлучення на особистість дітей.

За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним.
 

Репрезентація досвіду.  

Презентація досвіду роботи та тренінг для практичних психологів РМЦ Шевченківського ТВО. березень 2016 р., отримали позитивні відгуки.

Презентація на педраді ДНЗ (протокол № 4 від 14.12.2017). Визначено актуальність та перспективність досвіду як складової психолого-педагогічного супроводу.
         
Переглянути матеріали за посиланням... https://drive.google.com/file/d/1O5fF9iLeiuIUMRfhwZf2fAxKpEMZsz0z/view?usp=sharing

Додатки:
https://drive.google.com/drive/folders/1luKWEA-5Cy_EsI1sOZuxARtPIUXlRSgz?usp=sharingКомментариев нет:

Отправить комментарий